Enligt Svensk lagstiftning är Lustgas avsedd för skummande grädde en kemikalie. Chemicals Act förbjuder utsläpp av en kemikalie från detaljhandeln om det är uppenbart att dess användning kan utgöra en särskild hälsorisk på skolparty. Dessutom, enligt regeringens dekret om detaljhandel med kemikalier, får en kemikalie inte bortskaffas om det finns anledning att misstänka att den upphandlas för berusningsändamål.

I enlighet med kemikalielagen ansvarar Sveriges kemikaliemyndighet (TSverigees) för att övervaka efterlevnaden av ovannämnda skyldigheter i Sverige. TSverigees har bett de skrattar lustgas entreprenörer för en förklaring av hur entreprenörer se till att de inte överlämnar Lustgas patroner om de har anledning att misstänka att de kommer att förvärvas för berusande användning. På grundval av studierna kommer TSverigees att bestämma vilken typ av uppföljningsåtgärder som ska vidtas.

Som tillsynsmyndighet enligt kemikalielagstiftningen kan TSverigees förbjuda verksamhetsutövaren att fortsätta att handla i strid med föreskrifter eller beordra verksamhetsutövaren att på annat sätt uppfylla de fastställda skyldigheterna. Om operatören inte följer TSverigees förbud eller order kan en vite också åläglustgas operatören.

Se via källan: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.